PKN
Adventskerk Zwolle-Zuid
 
Vorming en Toerusting 2018-2019 Vorming en Toerusting 2018-2019

Eind augustus zal het nieuwe aanbod van Vorming en Toerusting 2018-2019 te zien zijn. We kunnen nu al zeggen dat er samen met wijkgemeente Oosterkerk en ook in breder verband een mooi en veelzijdig programma is opgesteld.

 
`Het verhaal gaat`: 2de dinsdagmiddag van de maand (start 11 september) `Het verhaal gaat`: 2de dinsdagmiddag van de maand (start 11 september)

Elke tweede dinsdagmiddag in de maand (te beginnen op dinsdag 11 sept om 13.30 uur) is er in de Lutherse Kerk een oecumenische gespreksgroep die met elkaar de verhalen leest en overweegt van ds. Nico ter Linden uit zijn serie ‘Het verhaal gaat…’. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom! U hoeft zich hiervoor van te voren niet op te geven.
Nadere informatie is te krijgen bij ds. Iemke Epema.

 
40+gespreksgroep: 2de dinsdagavond van de maand (start 11 september) 40+gespreksgroep: 2de dinsdagavond van de maand (start 11 september)

De 40+groep bestaat uit ongeveer vijftien mensen. Eén keer per maand komen we op de tweede dinsdagavond bij elkaar. Op iedere bijeenkomst diepen we op verschillende manieren een onderwerp uit en spiegelen we onze meningen. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit om een onderwerp te behandelen Lees meer...

lees meer »
 
Ontmoetingshuis Moderne Devotie: dinsdagavond 18.30-21.00 (start 18 sep) Ontmoetingshuis Moderne Devotie: dinsdagavond 18.30-21.00 (start 18 sep)

De pioniersplek Ontmoetingshuis Moderne Devotie bestaat nu anderhalf jaar. We komen tweewekelijks op een dinsdagavond bij elkaar. Na een warme maaltijd lezen we enkele spreuken uit de spirituele bestseller De Navolging van Christus van de beroemde Zwolse kloosterling Thomas a Kempis (ca. 1380-1471). Daarna volgt een open geloofsgesprek: welke spreuk of welk woord spreekt jou aan? Lees meer...

lees meer »
 
Vacaregroep Zwolle: 3de woensdagavond van de maand: (start 19 september) Vacaregroep Zwolle: 3de woensdagavond van de maand: (start 19 september)

Vacare betekent “leeg zijn” .Soms zie je dat boven de ingang van een klooster: “Vacare Deo”, “leeg zijn voor God.” Lukt dat? Vaak natuurlijk niet. Toch is er behoefte aan. Om leeg te worden van alle drukte in je hoofd. En vooral: om ruimte te maken voor de Geest van God die met ons meegaat door de tijd. In Zwolle bestaat nu al een tijd een Vacare-groep, waar nieuwe deelnemers welkom zijn. Lees meer...

lees meer »
 
30+gespreksgroep: zondagavonds (start 23 september) 30+gespreksgroep: zondagavonds (start 23 september)

Eens per maand komen we als groep 30+ op zondagavond bij elkaar. Met elkaar gaan we in gesprek over thema’s rond het geloof, zingeving en levensvragen.
De gespreksgroep wordt de ene keer begeleid door Ds. Hans Tissink,
de andere keer bereidt iemand uit de groep de avond voor. Lees meer...

lees meer »
 
Oriëntatie Christelijk Geloof: maandagavond 8 okt; 12 nov; 10 dec & 14 jan Oriëntatie Christelijk Geloof: maandagavond 8 okt; 12 nov; 10 dec & 14 jan

Zou je samen met anderen meer willen ontdekken van wat christelijk geloof inhoudt? Ben je nieuwsgierig, op zoek naar verdieping, antwoorden, nieuwe inzichten? Wil je meer weten over de Bijbel en wat dat oude boek zou kunnen betekenen voor het leven van nu? Twijfel je over geloven, zou je wel eens met anderen in gesprek willen over je zoektocht? Lees meer...

lees meer »
 
Bibliodrama: 9 oktober 2018 Bibliodrama: 9 oktober 2018

Op dinsdag 9 oktober 2018, van 19:30 tot 22 uur in de Oosterkerk, kun je (opnieuw) kennismaken met bibliodrama. Op verzoek van mensen die dit eerder deden wordt dit opnieuw aangeboden. Bibliodrama is een werkvorm om dichter bij jezelf, dichter bij elkaar en dichter het hart van een Bijbelverhaal te komen. Lees meer....

lees meer »
 
Oecumenische vrouwen plukken "Vruchten van de Geest": 2de woensdagochtend Oecumenische vrouwen plukken "Vruchten van de Geest": 2de woensdagochtend

Het thema Vruchten van de Geest is gekozen voor het seizoen 2018-2019. En dan hebben we het over de gespreksgroep “Als vrouwen aan het woord komen”, deze wordt opnieuw, in afwisseling, begeleid door drie predikanten.
Nelleke Eijgenraam, Lieke van Houte en Margo Jonker verzorgen graag de ochtenden. Lees meer...

lees meer »
 
Gedachten over Gedichten: "met vallen en opstaan" 11 & 18 okt en i nov 2018 Gedachten over Gedichten: "met vallen en opstaan" 11 & 18 okt en i nov 2018

Een gedicht komt op een andere gevoelslaag binnen dan een ‘gewone’ tekst. Om te ontdekken hoe een gedicht je raakt is boeiend en inspirerend. Vooral als je dit samen met anderen doet. Op drie donderdagmiddagen laten we onze gedachten over gedichten gaan en maken we hier tijd voor.
Het thema is deze keer: ‘Met vallen en opstaan’. Lees meer....

lees meer »
 
Verder met Charles Taylor: 11 okt, 6 nov & 11 dec 2018 Verder met Charles Taylor: 11 okt, 6 nov & 11 dec 2018

Voor de mensen die er in het afgelopen seizoen bij waren en aangaven één avond wel erg weinig te vinden als kennismaking met het denken van de Canadese cultuurfilosoof Charles Taylor, komt er een vervolg. Ook andere geïnteresseerden zijn uiteraard welkom. Taylor schreef onder andere ´Een seculiere tijd`, een geschiedenis van de ontwikkeling van geloof en ongeloof in onze westerse wereld. Lees meer...

lees meer »
 
Levensthema’s voor 60-plussers: Bijbelse Symbolen Levensthema’s voor 60-plussers: Bijbelse Symbolen

Mensen van 60 jaar en ouder zijn van harte welkom om zich gezamenlijk te verdiepen in Bijbelse symbolen. Door de hele Bijbel heen wordt gebruik gemaakt van symbolen die iets vertellen over het leven van mensen. Ze raken de kern van ons bestaan. Op zeven donderdagmiddagen zullen we er nader op ingaan. In de maandelijkse bijeenkomsten worden verschillende werkvormen toegepast, zoals film, groepsgesprek, muziek, beeldende kunst. Lees meer...

lees meer »
 
Oecumenische leeskring: dinsdagavond 30 okt, 13 & 27 nov Oecumenische leeskring: dinsdagavond 30 okt, 13 & 27 nov

In het najaar lezen we in oecumenisch verband enkele gedeeltes uit `Een gebroken wereld heel maken'. De invloedrijke Britse rabbijn Sacks onderzoekt in dit boek de betekenis van het begrip verantwoordelijkheid vanuit de joodse traditie en verbindt dit met de levens van mensen vandaag. Deze kring wordt geleid door pastor Anneke Grunder en ds. Iemke Epema. Lees meer....

lees meer »
 
Zin in film / Kloosterbioscoop: 1 nov & 13 dec 2018; 24 jan & 21 mrt 2019 Zin in film / Kloosterbioscoop: 1 nov & 13 dec 2018; 24 jan & 21 mrt 2019

Naar een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten, een activiteit die we opnieuw samen met de Dominicanenkerk, de Thomas a Kempisparochie en de Oosterkerk organiseren. In het Dominicanenklooster is de ontvangst met koffie of thee in de Refter telkens vanaf 19.15 uur, waarna om 19.30 uur de vertoning van de film begint. Lees meer....

lees meer »
 
Kijken met je ziel. Heilig kijken met Ton Schulten: 21 november 2018 Kijken met je ziel. Heilig kijken met Ton Schulten: 21 november 2018

Ton Schulten (1938) schildert sinds zijn ernstige ongeluk en bijna-doodervaring veelkleurige schilderijen van het Twentse landschap. Daarop zien we in allerlei schakeringen zon, huizen, bomen en wegen. Zijn doeken zijn erg geliefd. Tal van bewonderaars bezoeken zijn atelier en museum in Ootmarsum. Lees meer...

lees meer »
 
Geef je buren een gezicht - Teksten uit Bijbel en Koran: 10 & 17 jan 2019 Geef je buren een gezicht - Teksten uit Bijbel en Koran: 10 & 17 jan 2019

In de Bijbel en de Koran gaat het vaak over dezelfde personen. Het is telkens weer verrassend om samen te ontdekken wat er in de Koran over hen verteld wordt.
Dit jaar is gekozen voor de verhalen rondom Jezus, die in de Koran Isa wordt genoemd. Duidelijk is dat het om dezelfde persoon gaat, maar waar zitten de verschillen? En hoe werkt dat door in de tradities van christendom en islam? Lees meer...

lees meer »
 
Leeskring `vergeven' 10 jan; 14 feb; 14mrt & 11 apr 2019 Leeskring `vergeven' 10 jan; 14 feb; 14mrt & 11 apr 2019

De Duitse filosofe Svenja Flasspöhler schreef een intrigerend boek dat in het Nederlands vertaald werd onder de titel ‘Vergeven. Omgaan met onrecht’ (Uitgeverij Ten Have, ISBN 9789025905934, €19,99). Vanuit een ingrijpende gebeurtenis in haar eigen leven reflecteert ze met behulp van schrijvers, filmmakers en filosofen op de (on)mogelijkheid van vergeving. Lees meer...

lees meer »
 
Contextueel Bijbellezen: 16 jan & 21 mrt 2019 Contextueel Bijbellezen: 16 jan & 21 mrt 2019

Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen die begint bij onszelf. Wat houdt jou of mij bezig? Waar maken we ons druk om? Wat speelt er in de samenleving? Wat doe ik eraan? Hoe hebben we als kerk ermee te maken? Pas vanuit deze vragen wordt de Bijbel geopend. Eerlijk gezegd doen we dat altijd al. Niemand leest neutraal de Bijbel. We nemen onbewust altijd onszelf en onze situatie van dat moment mee. Bij contextueel Bijbellezen doen we dit bewust. Lees meer....

lees meer »
 
Het Onze Vader en beeld en geluid: 17 januari 2019 Het Onze Vader en beeld en geluid: 17 januari 2019

Ooit reikte Jezus zijn leerlingen het gebed aan waarmee ze te allen tijde God konden aanroepen, ook als zij zelf geen woorden zouden hebben. Het is het bekendste gebed in de christelijke wereld geworden. Talloze mensen kennen het. Vaak hebben ze het Onze Vader als kind nog geleerd maar er verder nooit iets mee gedaan totdat ze uitgenodigd worden om het hardop mee te bidden, zoals wanneer ze bij het graf van een dierbare staan. Lees meer...

lees meer »
 
Symbolisch bloemschikken: 17 januari 2019 Symbolisch bloemschikken: 17 januari 2019

We gaan op donderdag 17 januari een schikking maken over een levensloop van een persoon uit de bijbel.
Tijd/plaats: 19.30, wijkcentrum SIO
Kosten:  € 12,50
Leiding:  Anneke Scholten
Opgave: vóór 10 januari via aanmeldingsformulier of per e-mail naar

 
Meditatief Schilderen: 7 februari 2019 Meditatief Schilderen: 7 februari 2019

Op deze avond lezen en verwerken we een psalm op een creatieve manier. Na het lezen en herlezen nodigt ds. Hans Tissink de deelnemers uit om de psalm meditatief en creatief vorm te geven op het witte paneel. Je hoeft geen schilder of kunstenaar te zijn om mee te doen. Gewoon over de drempel heen stappen en maar doen… Dat levert vaak verrassende ervaringen op. Lees meer....

lees meer »
 
Liturgie: waarom doen we het zo? 11 februari 2019 Liturgie: waarom doen we het zo? 11 februari 2019

De zondagse dienst zit op een bepaalde manier in elkaar, heeft een kop en een staart. Er zit een opbouw en een logica achter, maar welke is dat? Moet het altijd op dezelfde manier of kan het ook eens helemaal anders? Wanneer is een dienst geen dienst meer? Lees meer...

lees meer »
 
Gedichten Lezen: 12 feb & 5 mrt 2019 Gedichten Lezen: 12 feb & 5 mrt 2019

In een kleine groep die twee avonden bij elkaar komt worden er weer gedichten gelezen, deze keer o.l.v. Christa van Stappen en Emmie Brederveld. Je hoeft geen ‘verstand te hebben van poëzie’, het gaat om het leesplezier. Het samen intensief lezen van een gedicht kan een verrijkende ervaring zijn. Lees meer....

lees meer »
 
Waarom bidden en wat is bidden eigenlijk?: 6 & 20 mrt 2019 Waarom bidden en wat is bidden eigenlijk?: 6 & 20 mrt 2019

Geloven in God is vandaag de dag niet vanzelfsprekend. En bidden al helemaal niet. Tot wie richten we ons? En wat zeggen we dan? Wie hoort ons als we bidden? En waarom zouden we het doen? Vragen te over, tot we ontdekken dat bidden begint met stil worden en ons open te stellen voor de stem van God. Zo kan bidden de beweging maken van vragen naar antwoorden en dankzegging. Lees meer...

lees meer »
 
Oecumenische ontmoetingen `De reis van je leven': 13 en 20 maart 2019 Oecumenische ontmoetingen `De reis van je leven': 13 en 20 maart 2019

Je beseft het pas gaandeweg het volwassen en ouder worden: je leven is een weg, een reis. Feitelijk is je levensreis begonnen toen je geboren werd, maar eigenlijk al veel eerder. Ieder mens gaat betreedt een weg waarop anderen zijn voorgegaan. En op de reis van je leven zijn er medereizigers. “God roept een mens op weg te gaan” bezingt een lied van Henk Jongerius.  Lees meer...

lees meer »
 
Kloosterweekend: 22 t/m 24 maart 2019 Kloosterweekend: 22 t/m 24 maart 2019

Van 22 tot 24 maart 2019 verblijven we in de Benedictijnse St. Adelbert-abdij in Egmond. Al meer dan duizend jaar leeft hier een gemeenschap van monniken die dagelijks bidt en werkt en in leven en werken getuigt van een leven met God. Zie https://www.abdijvanegmond.nl Lees meer...
 

lees meer »
 
25 jaar geestelijke verzorging op 14 mei 2019 25 jaar geestelijke verzorging op 14 mei 2019

Op 26 mei viert Annie Hasker, gemeentelid van de Oosterkerk en geestelijk verzorger, dat zij 25 jaar lang predikant is. Ze heeft vanaf het begin van haar predikantschap alleen in zorginstellingen gewerkt, eerst in een verpleeghuis Weidesteijn in Hoogeveen en sinds 2004 in de Isala in Zwolle. Op dinsdag 14 mei , aanvang 20 uur, komt ze in de Oosterkerk iets vertellen over wat ze in die 25 jaar allemaal heeft zien veranderen. Lees meer....

lees meer »
 
Zomerkring: 15 mei; 12 jun; 10 jul & 7 aug 2019 Zomerkring: 15 mei; 12 jun; 10 jul & 7 aug 2019

Voor ieder die het fijn vindt om in de ‘stille tijd’ van de zomerperiode andere mensen te ontmoeten voor onderlinge bezinning, verdieping en uitwisseling is er de zomerkring. Iedereen is welkom! In wijkcentrum SIO (Thorbeckelaan 2) of elders bespreken we actuele onderwerpen die we telkens in verband brengen met de Bijbel en/of ons geloof. Lees meer...

lees meer »
 
Excursie naar Groninger kerken op 25 mei 2019 Excursie naar Groninger kerken op 25 mei 2019

Na een zeer geslaagde excursie in mei 2017 willen we graag opnieuw de weg inslaan naar enkele Groninger kerken. In 2017 bezochten we de kerken van Loppersum, Zeerijp, Leermens (incl. begraafplaats) en Zuidhorn. Dit jaar willen we kerken bezoeken op het Hoge Land van Groningen. Maar allereerst houden we halt bij de kerk van Rolde: volgens Gert van Klinken een knooppunt tussen Zwolle en Groningen. Lees meer...

lees meer »
 
 
 
Adventskerk

Contact redactie website

Berichten voor Kerknieuws:
Klik hier voor de inleverdatums voor kopij kerknieuws.
Het email-adres is:

Berichten voor de Liturgie:
  (Berichten graag voor woensdag 20:00 uur insturen)

De Adventskerk is gevestigd aan het Talmaplein 2, 8014 AC Zwolle
Elke zondagochtend is er een dienst om 9.30 uur

Regelmatig worden er
OpenDeur-diensten gehouden in de Adventskerk.
In het seizoen 2018-2019 zijn deze diensten op 2 december 2018 en 12 mei 2019 om 19.00 uur en op 24 februari 2019 en 31 maart 2109 om 9.30 uur in samenwerking met WidZdiensten.
Het jaarthema is: Bron van Leven.

Elke zondagmiddag om 16.30 uur (uitgezonderd juni, juli, augustus en september) is er in de Grote of Sint-Michaëlskerk in het centrum van Zwolle een dienst onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle. In juni, juli, augustus en september beginnen de diensten om 19:00 uur
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen/

Voorzitter kerkenraad:

vacant
Scriba:
Peter Izeboud
tel. (038) 465 2967

Predikanten:
Ds. Nelleke Eygenraam, 
tel. (038) 452 52 23,
Ds. Hans Tissink, 
tel. (038) 337 44 06

Bankrekening Wijkkas:
NL02 INGB 0004 7764 58 

Bankrekening Wijkdiaconie:
NL30 RABO 0113 9026 38

Het kerkelijk bureau:
Molenweg 241
8012 WG Zwolle
tel. (038) 421 75 96

www.pknzwolle.nl

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.